نویسنده ایلیا - قانون و بی قانونی سیاسی

شبکه بهایی و بنگاه خبرپراکنی دولتی BBC همچنان در شوک روز جهانی قدس فرو رفته است.

این شبکه چند روزی است که تلاش دارد به نوعی سرپوش بر حضور دلاورانه مردم در روز قدس بگذارد، بالاخره امروز با به دست آوردن خبری از تشکیلات غیرقانونی خودگردان، سعی در انحراف افکار عمومی از حماسه چندین باره حضور داشت. احتمالا در سایتها و خبرگزاری ها خوانده اید که سخنگوی تشکیلات غیرقانونی خودگردان، درپی اعتراض شدیداللحن ریاست محترم جمهوری نسبت به مذاکرات سازش، دکتر احمدی نژاد را با شدیدترین خطابه مورد لطف قرار داده است!!!! تمام سخنان این مزدور اسرائیلی بازمی گردد به ادعاهای واهی عوامل فتنه که برای هیچ فریاد تقلب!!! سر دادند! وی در کمال پرروئی و بی خردی، دکتر احمدی نژاد را سرکوبگر نامید و از وی به عنوان کسی یاد کرد که نماینده مردم ایران نیست!!! اینکه ابوردینه _سخنگوی تشکیلات غیرقانونی خودگردان_ از قوانین ما اطلاعی ندارد و نمی داند که کنترل و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی به دست رئیس جمهور نیست، جای خود دارد!! اما سؤال ما این است که اگر عوامل فتنه به خود اجازه چنین جسارت بی خردانه به نظام را نمی دادند و می گذاشتند که همه چیز در مجرای قانونی پیش برود، آیا یک تشکیلات غیرقانونی به خود اجازه چنین جسارتی را می داد؟ آیا بنگاه خبرپراکنی BBC جرأت می کرد که بعد از حضور حماسی مردم در روز قدس، به دنبال انحراف افکار عمومی از مسیر اصلی موضوع باشد؟ آیا تفکر و اندیشه امام(ره) همین بود که مدعیان تقلب!! مدعی ادامه راه امام(ره) بودند؟

><