قانون و بی قانونی سیاسی

دختران خیابان انقلاب...

این اسم را چند روزیست پشت هم میشنویم خصوصا در فضای مجازی،  در گفتگو با اقوام و ... یک تفکر را دارند برای ما عادی سازی میکنند دخترانی که روسری سفید خود را سر چوبی کرده و یک بلندی می ایستند هیچ رهگذری هم به شوی تبلیغات گونه ی آنان توجه نمی کند .

من متفاوت تر به این موضوع نگاه کردم ، این مهم نیست دختران خیابان ، نام کدام خیابان را پشت اسم خود یدک بکشند همین که خیابانی اند کافیست 

خودشان خیابانی ، تفکرشان خیابانی ، مثل بسیاری از تفکرات دیگرشان 

بپرسند بچه داری؟ متفکر خیابانی می گوید نه ولی دوتا گربه دارم ... بله خدمت رسانی به دو گربه به جای اشرف مخلوقات و در نهایت هم قبر گربه و مراسم ختم گربه و ... 

از قدیم دختران خیابانی را لجن گونه می نگریستند  و کسی وقعی به دختران خیابانی نمی نهاد  حال چه دختران خیابان انقلاب باشند چه خیابان دیگر ...

دشمنان ما از احمق ها هستند ، و ما به خاطر همین خدا را شکر می گوییم که با دختران خیابانی به جنگ با عقاید ما می آیند و این یعنی یک حماقت محض .

حجاب در کشور ما قانون است و در شرع مقدس ما هم این حجاب قانون است اگر کسی قبول دارد مسلمان است پس همه ی قوانین آن را پذیرا باشد و اگر نیست ‌کشوری را که برای زیستن انتخاب نمودید قانونش حجاب است.

ما دو مقوله را اینجا بررسی می کنیم یکی حق و دیگری انتخاب ، حق یک مقوله ی اجتماعیست و انتخاب یک مقوله ی فردیست کسی نمی تواند بگوید مثلا در یک منزل که ۵ نفر زندگی می کنند شبها مثلا من حق دارم با لامپ روشن بخوابم دیگری بگوید حق من روشن کردن تلویزیون است تا صبح و هر کسی حق را به خود بدهد ، قانون خانه هر چه گفت همه پایبندند ، قانون اجتماعی است کسی نمی تواند بگوید یک خانم حق به نمایش گذاشتن خود دارد ، حق لخت شدن دارد ،هر مقوله را قانون مشخص کرده رفتن به ورزشگاه هم درهمین مقوله ی حق و انتخاب می گنجد...


پی نوشت:@abonan_ir

><