ذهن بیدار رهبری - قانون و بی قانونی سیاسی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

امام خمینی (ره)

هیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در امریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت امریکا عمل کنند. شما دیدید که در همین چند وقت، بعد از آنکه آن یکی برد قضیه را و رئیس جمهور شد، آن حزب دیگر نیفتادند به جان او و کارشکنی کنند! تبریک گفتند، و بلااشکال مشغول خدمت هستند.


تبریک گفتند، و بلا اشکال مشغول خدمت هستند برای کشور خودشان و با وحدت کلمه کشور خودشان را پیش می‏برند.

اما در ممالکی که توجه به مسائل ندارند و دیدهای سیاسی ندارند، اینها چنانچه گروههایی درست کنند یا احزابی درست کنند، این طور نیست که بعد از آنکه کاندیدای یک حزبی در یک امری پیش برد، دیگران بیایند تبریک بگویند و کمک کنند او را؛ 

دیگران مخالفت می‏کنند و کارشکنی می‏کنند. باید این ملت بیدار بشود. باید این سران و دولتمردان شمِّ سیاسی پیدا کنند. اینها شمِّ سیاسی ندارند. توجه به مسائل و مسائلی که برای حفظ این کشور است ندارند. 

اینها را اشخاصی که تعهد به اسلام ندارند تحریک می‏کنند ـ چه از خارج و چه از داخل ـ و به جان هم می‏اندازند [تا] برخلاف مصالح کشور خودشان عمل کنند.
><