شاگرد تنبل ، پای درس امام خامنه ای مدظله - قانون و بی قانونی سیاسی

امام خامنه ای در تاریخ 16/3/95 در جمع نمایندگان مجلس فرمودند :

همه‌ی ماها مخالفینی داریم، معترضینی داریم، منتقدینی داریم؛ ایرادی هم ندارد. ایراد آنجایی است که این مخالفت به یقه گرفتن یکدیگر منتهی بشود؛ این را مراقب باشید که در مجلس انجام نگیرد؛ اگر در مجلس تشنّج به وجود بیاید -همچنان‌که در بعضی از دوره‌ها داشتیم که تشنّج در مجلس به وجود می‌آمد- این تشنّج سرریز میشود روی ملّت، در داخل مردم تشنّج ایجاد میکند؛ ولو از لحاظ روانی. اگر در مجلس آرامش باشد، این آرامش سرریز پیدا میکند بر مردم و این آرامش خیلی مهم است.

در این حال است که ما دو روز بعد در مجلس دهم شاهد تشنج و یقه گیری هستیم ، در حالی که نماینده ی پرحاشیه ی مجلس نهم بر مسند ریاست تکیه زده و این درگیری زشت و زننده شکل می گیرد .

به کجا میرویم که عکس سخنان رهبری را عمل می کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟ به راستی هنوز جوهر سخنان آقا به قول معروف خشک نشده بود .

و در آخر کلامی از رسول الله صلی الله را حسن ختام قرار می دهم :

><