منتظر... - قانون و بی قانونی سیاسی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


همیشه منتظر بودیم

منتظر بودیم امام زمان بیاید و همه چیز را درست کند و این در حالی بود که خودمان نشسته بودیم .

منتظر بودیم امام خامنه ای لب تر کند و ما جهاد کنیم و این در حالی بود که نشسته بودیم و امام خامنه ای حکم جهاد داده بود  .

منتظر ماندیم که امام لب تر کند و منتظری ها را خلع کند و بعد ما تکانی بخوریم.  هاشمی رفسنجانی را ما باید خلع کنیم ، ولی ما نشستیم و حتی او را وارد مجلس خبرگان می کنیم و باز هم منتظر نشستیم که امام مان لب تر کند تا شاید از خواب غفلتمان بیدار شویم .


><