شهادت شیخ نمر باقر النمر تسلیت - قانون و بی قانونی سیاسیپوشیدن تن پوش شهادت را به شیخ و خانواده عظیم الشان ایشان تبریک و تسلیت می گوییم .
آل سعود کافر بداند که ما همه نمر النمر هستیم .
لعن و نفرین تا ابد بر آل سعود ماند .
><