از آن طرف ببینیم ... - قانون و بی قانونی سیاسی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

این روزها همه از دکتر اصفهانی حرف می زنند که چه کار بدی کرده که بخیه های صورت بچه را کشیده ، منکر زشت بودن کار دکتر و پرستار نیستیم که آنقدر کارشان زشت بوده که برایشان اخراج هم کم است!

ولی هیچ کسی از اینکه پدر و مادر این کودک 100 هزار تومان نداشتند حرفی نزد، هیچکس از فقر کودک ناراحت نشد ، کسی از بی پولی این خانواده نگران نشد، که چرا این خانواده پول نداشتند! کسی نگفت شماره حساب بدهید فقر این خانواده را پوشش دهیم ...چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

><