تحلیل محتوای پرونده «پایداری علیه روحانی» در هفته‌نامه آسمان؛ نسخه ده لایه‌ای اصلاح طلبان برای پایداری - قانون و بی قانونی سیاسی
اخبار محرمانه- تحلیل برنامه های جریان اصلاحات حاکی از آنست که آنها برنامه هایی را برای مدیریت جبهه پایداری طراحی کرده اند.
به گزارش واحد پژوهش اخبار محرمانه هفته نامه آسمان در پرونده ای تحت عنوان پایداری علیه روحانی نسخه ده لایه ای را برای جبهه پایداری طراحی کرده اند.
ارزیابی زیر لایه های مختلف این طراحی را به نمایش می گذارد:
لایه اول: دام استراتژیک اصلاح‌طلبان برای اصولگرایان
لایه دوم: القای خط تخریب پایداری علیه دولت
لایه سوم: تلاش برای پیش‌ فعال‌سازی
لایه چهارم: قرار دادن احمدی‌نژاد در برابر پایداری برای خنثی کردن خطر آن
لایه پنجم: عبور از هاشمی/ طعمه قرار دادن هاشمی برای تخریب پایداری
لایه ششم: تشتت اصولگرایی
لایه هفتم: تخریب و تحریف پایداری
لایه هشتم: نقش انصار حزب الله در دهه 70/ گرگ‌سازی برای توجیه شبانی گله
لایه نهم: پایداری بازی به هم زن پیوند اصولگرایی میانه – اعتدال – اصلاح‌طلبی میانه
لایه دهم: ضعف در تعریف برچسب جدید علیه پایداری
><