پای درس رهبری - قانون و بی قانونی سیاسی

ملت ایران باید خود را قویکند/چشم به دست‌دشمن نداشته باشیم که تحریم را بردارد؛ به دَرَک!

ببینیم خودمان چه می توانیم بکنیم/مسئولان مراقب رخنه های فرهنگی باشند/ جوانان انقلابی فعالیت های فرهنگی خودجوش را در کشور گسترش دهند.

><