کودکم آیلان ... - قانون و بی قانونی سیاسی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبریخدا لعنت کند آل سعود را 

کودک خرد سالم ایلان 

تو هم اکنون باید در آغوش گرم مادرت خواب هفت اقلیم را دیده باشی 

نه در این خاک های سرد هفت اقلیم برایت این سرنوشت را رقم زده باشند .

خردسال نازنینم 

اکنون دیگر راحت بخواب نه ترس از  چاقو های تیز داعش داشته باش 

نه از خمپاره های آل سعود 

دیگر از هیچ چیز نترس 

راحت بخواب عزیزکم...

><