قانون و بی قانونی سیاسی
ازمأموریت که برگشت خوشحال بود ، پرسید: راستی فرمانده، گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد؟

ابلیس جواب داد: امام اینها که بیاید عمر ما تمام میشود،

 غافلشان میکنیم، امامشان دیرترمی آید.

با کنجکاوی پرسید: این هفته پرونده ها چطوربود؟

ابلیس گفت: مگرصدای گریۀ آقایشان را نمی شنوی؟...


اللهم عجل لولیک الفرج...برگرفته از ghasedoon.blog.ir

قابل توجه کسانی که می‌گویند؛ وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد...

تاکنون امام خامنه‌ای امر به چه جهادهایی فرمودند:

1. جهاد علمی 
من عقیده ام این است که کار علمی در دانشگاه و در کشور باید جهادی باشد. کار علمی جهادی انجام بگیرد. (92/5/6)
یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح را روی یک پروژه تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید.(89/4/2)
 
 
2. جهاد اقتصادی.
امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است.(94/1/1)
 
 
محصولات داخلی را مردم مصرف کنند. نروند دنبال این نشانه ها. حالا مد شده است بگویند برند است، برند فلان. برندارد چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصبانه و با تعصب تمام، ملت ایران، خارجی آن را مصرف نکنند.(93/11/29)
 
 
3. جهاد فرهنگی.
 
واقع قضیه این است که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهم تر نباشد و اگر خطرناک تر نباشد، کمتر نیست. این را بدانید؛ واقعا یک میدان کارزار است اینجا. (92/9/19)
 
4. جهاد سیاسی 
یک جهاد بزرگ در مقابل ملت مسلمان است. این جهاد لزوما جهاد نظامی نیست؛ جهاد سیاسی است... (87/7/10)
 
باید احساس وظیفه را فراموش نکنیم. مجاهدت را فراموش نکنیم؛ جهاد در صحنه های مختلف، وظیفه ماست و ضامن پیشرفت و پیروزی ماست. در صحنه سیاسی هم جهاد هست... (86/5/28)
 
 
 
5. جهاد تشکیل خانواده و فرزند آوری. 
مساله جمعیت. یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او می‌لرزد، این مساله جمعیت است... یعنی مساله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسلها پیر شدند دیگر قابل علاج نیست. (92/9/19)
 
فرزند آوری یکی از مجاهدتهای زنان و وظائف زنان است. چون فرزند آوری در حقیقت هنر زن است؛ اوست که زحماتش را تحمل میکند، اوست که رنج هایش را میبرد، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. (92/2/11)

لبیک یا خامنه ای

><