آسیاب دشمن آب می خواهد... - قانون و بی قانونی سیاسی
X
تبلیغات
زولا

لطفا نظر بگذارید:


جناب زیبا کلام هنوز مانند سال88 گمان برده اند که ملت خوابند و دینشان را مانند زیباکلام های اجنبی پرست به دنیایشان فروخته اند غافل از اینکه سیل خروشان ملت همواره با نظام مقتدر جمهوری اسلامی همراه بوده و هستند .

جناب آقای رئیس جمهور محترم هم می دانند و آگاهند که مردم به اعتدال ایشان رای داده اند . 
><