حماسه حضور - قانون و بی قانونی سیاسی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

یکی از آثار انتخابات حضور حداکثری مردم در صحنه سیاسی کشور است و این نشان دهنده اقتدار نظام اسلامی است مردم حضور خود را بیعت با رهبر معظم انقلاب میدانند .   

دشمنان سعی در کمرنگ جلوه دادن این حضور داشتند و این به معنای آن است که اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشت محکمی به دهان دشمنان است .  

 

حضور مردم ایران نمایانگر شعور سیاسی ملت است .   

 

مردم همیشه برنده ی اصلی انتخابات بوده اند و با حضور خود دشمنان را از دست درازی به کشورشان مایوس می کنند .   

حضور مردم نشان دهنده اقتدار نظام است .   

حضور مردم یک حماسه سیاسی بود که دیروز این حماسه را برای جهانیان به نمایش گذاشتند .   

حضور مردم پرشورانقلابی مردم نشان داد که همیشه در صحنه اند و دشمن با هیچ ترفندی نمی تواند این مردم باهوش را بفریبد .  

 

ملت شریف ایران حماسه سیاسی تان مبارک ...

><