... - قانون و بی قانونی سیاسی

احتمالاْ تا یه مدت که شاید طولانی باشه نمی تونم بیام التماس دعا دارم ان شاءالله بتونم برگردم و ادامه بدم .

><